RadShow röntgenfilm-szkenner vezérlőprogram Windows XP™ operációs rendszerhez.

 

Verzió 1.2

_______________________________________________________

 

 

1. A program telepítése.

 

A RadShow program Windows felhasználói felület biztosít az ITConsult-Pro Rt. RadRast röntgenfilm digitalizáló berendezéséhez. A program a berendezés vezérlését a lokális hálózaton keresztül végzi.

A programot általában a C:\RadShow könyvtárba telepítjük. A RadShow.zip tömörített fájlt bontsa ki a RadShow könyvtárba. A könyvtárból a RadShow.lnk ikonnal futtatható a program, vagy az ikon a vágóasztalra másolható. A program első indítása után ablakának a helyét és megfelelő méretét állítsa be, majd lépjen ki a programból. A következő indításkor a program már a beállított méreten indul.

Ha más könyvtárba telepíti a programot, akkor az indító-ikon tulajdonságok/cél szerkesztőablakban a program neve mellett meg kell adni a /dir=X:\könyvtár kapcsolót. Az X:\könyvtár megfelelően a telepítés helye.

Az indító-ikon tulajdonságok/cél szerkesztőablakban a program neve mellett a programnak a gyorsabb kapcsolatfelvétel érdekében (Lásd 2.1.1) megadható /lann=XX NetBIOS LanAdapterNumber. Ha az érték nincs megadva, vagy az értéke megváltozott, akkor a program kapcsolatfelvételkor az új értéket kiírja.

Példa a szerkesztőablak tartalmára: C:\Falcon\RadShow.exe /dir=C:\Falcon /Lann=5

 

2. Funkciók

 

2.1 Fájl menüpont

                               

2.1.1 Kapcsolat…

Kapcsolat felvétele a lokális hálózaton keresztül a szkenner berendezéssel. A kapcsolat létrejöttéhez szükséges a szkenner és a vezérlő számítógép UTP kábellel történő csatlakoztatása, valamint a szkenner bekapcsolása.

 

2.1.2 Szken

Képbeolvasás indítása. A szkennelés ezen felül az F6 funkcióbillentyű lenyomásával, a program vezérlőpanel (párbeszédablak) szken gomb aktiválásával, ill. a szkenner berendezésen található Start/Stop gomb megnyomásával is indítható.

 

 

1. ábra Vezérlőpanel

 

2.1.3 Stop szkennelés.

A képbeolvasást, hibátlan üzem esetén, a szkennerben elhelyezett érzékelő állítja le.

Hiba felléptekor a felhasználó a ’Fájl/Stop szkennelés’ menüpont kiválasztásával, az ESC billentyű lenyomásával, ill. a szkenner berendezésen található Start/Stop gomb megnyomásával is leállíthatja a beolvasást. A szkennerben maradt filmet, a szkenner berendezésen található, „Le/Fel” gombok megnyomásával lehet kivenni.

 

2.1.4 Menti a képet.

Figyelem a program a teljes szkennelt képből csak a kijelölt részt menti.

A képeket a program automatikusan nevezi el, és a C:/WORK/NNN/ könyvtárakba írja, ahol NNN az aktuális dátum-idő. Minden NNN könyvtárba egy eredeti méretű állomány, és egy kisméretű nézőkép található (innen a képeket az adatbázis-kezelő program törli). A képek, a gépbeállításnak megfelelően, JPEG vagy TIFF formátumban tárolódnak. A szkennelés felbontását a Vezérlőpanel/Méret legördülő ablakban választhatja ki a felhasználó. A méret felirat melletti szám a teljes szkenszélességhez tartozó pixelek számát jelenti. A hosszhoz tartozó pixelszám a filmméretből arányosan adódik.


2.2 Képbeállítás menüpont.

 

 2.2.1 Gamma-fügvény állítása.

 

 

2. ábra Gamma-fügvény

 

A detektorból érkező lineáris adatjelet a szabványos képfájl formátumoknak megfelelően korrigálni kell. Fekete-fehér árnyalatos képek esetén a korrekciót hatványfüggvénnyel végezzük. A sötét illetve a csúcsfény pontokat a képtartalomnak megfelelően kell elhelyezni. Azon képrészek, melyek fényessége kisebb mint a sötét pont a tárolt képen részlettelen feketék, míg a csúcsfénynél világosabb részek részlettelen fehérek lesznek. Ezt ellenőrizhetjük a vezérlőpanel „Norm” gomb megnyomásával. A hatványfüggvény kitevőjére az sRGB szabvány 2.2-es értéket ír elő. Ettől az értéktől a képnek megfelelően érdemes eltérni. Lágyszöveti felvételeknél kisebb, míg sötét részek esetén nagyobb érték adhat jobb eredményt.

 

2.2.2 Hisztogramm

 

 

3. ábra Hisztogramm dialógus

 

 

 

2.2.2.1 Kézi beállítás

A képen kijelölt képrészletről hisztogramm készíthető a „His” gomb megnyomásával. A hisztogramm segít a szükséges „sötét” illetve „csúcsfény” érték kiválasztásában. Kézi beállítás esetén a felhasználó a hisztogramm alatt található háromszögek, egérrel történő, mozgatásával választhatja meg a kívánt értékeket.

 

2.2.2.2 Mérésen alapuló automata módszerek.

A program a hisztogramm ablakot használja az aktuális mért érték kijelzésére. Az érték számszerűen Eredeti/Korrigált formában az ablak bal felső részén, míg az eredeti érték, oszlop diagramm formában, hisztogramm alatt vízszintesen látható. A kijelzett érték számszerűen a „Szervíz/Gépbeállítás/Mértékegység” beállításnak megfelelő. 

Mérést végezhetünk a képen a „mérő” szerszám segítségével, vagy a hisztogramm felhasználásával. A mérőszerszámmal a kép adott pontjának értéke a bal egérgomb megnyomására tárolódik.

Hisztogrammos mérés esetén, a kijelzett hisztogrammból, kérhetjük a fekete, az átlagos, illetve a fehér értéket, rendre a „Fk”, „Át”, és „Fh” gombok megnyomásával. Tapasztalatok szerint a hisztogramm kiértékelésénél jobb, ha nem az abszolút szélsőértékeket vesszük alapul, hanem ezekhez közeli, de stabilabb adatokat.  Ezért a fehér méréséhez, például vegyük alapul a hisztogramm 99%-os területi pontjának megfelelő adatot (a), és ehhez adjuk hozzá a 99.95%-os területi ponthoz tartozó adat (max) 1%-át. A kapott érték ‘a’+’max’ * 0.01 legyen a mért fehér.  (A 100% alap és 0% eltolás azonos a szélső érték kiválasztásával.) Ilyen stratégia mellett a gép egy apró csillanást figyelmen kívül hagy a kiértékelésből, a beállítási pont helye függ a hisztogramm alakjától. A konkrét százalékok tapasztalati értékek és függenek a feldolgozott képektől. Az értékeket a „Szervíz/Gépbeállítás/Automata beállító paraméterek” pontban hangolhatjuk.

Az „Auto” gomb megnyomása megegyezik sorban a képtartalom kijelölés, hisztogramm készítés, fekete mérés, sötétpont beállítás, fehérpont mérés, csúcsfény beállítás, utasítások végrehajtásával.

A „Ne”, „De” gombok a jól ismert Undo, Redo magyarosításai.

 

2.2.3 Képbeállítás mentés/betöltés

Adott típusú képekhez (mellkasi, láb, csont, lágyszövet … ?) bevált beállítások elmenthetők. A CCD kiterjesztésű képbeállítási adatok tartalmazzák a méret, fény, gamma adatokat.

 

2.3 Kijelzés

 

 2.3.1 Nézőkép (F9 funkcióbillentyű)

A kijelzett kép a kisméretű kép.

 

2.3.2 Teljes kép (F9 funkcióbillentyű)

A kijelzett kép a teljes méretű kép.

A két kijelzés között az F9 funkcióbillentyű lenyomásával is válthatunk.

 

            2.3.3 Frissít (F2 funkcióbillentyű)

A képtartalom újrarajzolása.

 

2.3.4 Ablakba illesztés (HOME funkcióbillentyű, v. nagyító szerszám + egér jobb duplakattintás)

A program jelenlegi verziója nem támogatja a képcsúsztatást. Egy kép nagyított bejárásához a görgetősáv lapozó funkciói vagy a sorozatos ablakba illesztés, kiválasztott nagyítás módszere áll rendelkezésre.

 

2.3.5 Nagyítás (nagyító szerszám + egér bal)

Nagyítási arány növelése.

 

2.3.6 Kicsinyítés (kicsinyítő szerszám + egér bal)

Nagyítási arány csökkentése.

 

            2.4 Szerszámok

 

2.4.1 Mérő (szerszámkiválasztás még: Ctrl funkcióbillentyű + egér bal, használat: egér bal)

A mérőszerszámmal a kép adott pontjához (képelem, pixel) tartozó világossági adatok mérhetők, melyek a hisztogramm dialógusban vannak kijelezve. Lásd 2.2.2.2 pont.

 

2.4.2 Kijelölő (szerszámkiválasztás még: Shift funkcióbillentyű + egér bal)

Kijelölt terület méretének változtatása: Shift funkcióbillentyű + egér bal.

Kijelölt terület mozgatása: egér bal. (A téglalap bal felső sarkánál fogva.)

 

2.4.3 Nagyító (szerszámkiválasztás még: ‘+’ gomb)

Egér bal kattintás: nagyítási arány növelése. Egér bal gomb nyom és húz: kijelölt rész nagyítása.

 

2.4.3 Kicsinyítő (szerszámkiválasztás még: ‘-’ gomb)

Egér bal kattintás: nagyítási arány csökkentése.

 

 

2.5 Szervíz

 

 Az itt felsorolt funkciók a berendezés szervizelésének megkönnyítését, a berendezés behangolását segítik. Ezeket lehetőleg csak haladó felhasználók használják!

 

2.5.1 Gépbeállítás

 

 

4. ábra Gépbeállítás dialógus

 

 

2.5.1.1 Fekvő kijelzés

A kijelzett kép 90 fokkal elfordul.

 

2.5.1.2 Fekete és fehér mérése mindig (Kikapcsolása csak szerviz célra.)

A berendezés üzemszerű használat esetén minden egyes beolvasás előtt, a megvilágító LED-sor ki/be kapcsolásával, beméri az aktuális fekete és fehér fényeloszlásokat. Ez a funkció itt kikapcsolható.

 

2.5.1.3 Fehérszint kiegyenlítése. (Kikapcsolása csak szerviz célra.)

A detektor érzékenységének gyártásból adódó eltérés korrigálása.

 

2.5.1.4 Üzenet a felvétel végén.

Beolvasás kész üzenet.

 

2.5.1.5 Képkijelzés felvétel közben

A berendezés képbeolvasás alatt időről-időre frissíti a kijelzett képtartalmat. Ez kikapcsolható, ekkor kép csak a teljes beolvasás után jelenik meg.

 

2.5.1.6 Automatikus képmentés

Elősegíti a sorozatos feldolgozást. A haladó kezelő által beállított (betöltött) képbeállítási paraméterek mellett a kezdő kezelő csak táplálja a gépet. A beolvasott adatokból a program kivágja a képtartalmat, azon lefuttatja a 2.2.2.2 pont „Auto” funkcióban leirt beállítást, majd menti a képet.

 

2.5.1.7 Automata beállító paraméterek

Lásd 2.2.2.2 pont.

 

2.5.1.8 Rácsparaméterek

A vezérlőpanel „Rbe” gomb megnyomásával a képre rács vetíthető, ennek sűrűségét, színét állíthatjuk.

 

2.5.1.9 Szken paraméterek

Ezen verzióban nem használt.

 

2.5.1.10 Display gamma

Ha a RadShow programban a kijelzett kép tónusa eltér, más jobban kalibrált képmegjelenítő programok képétől, a különbség itt csökkenthető. Az alapérték 1.0.

 

2.5.1.11 CCD hőmérséklete

A berendezésben a detektor hőmérséklete stabilizált, enyhén hűtött. Alapérték 20 C-fok.

 

2.5.1.12 Mértékegység

A mért adatok kijelzésének egysége. (Lásd még 2.2.2.1) Lineáris adatok 0..100% és

a számítástechnikában elterjedt 2 hatványok. Logaritmikus egységek 0..3.6D denzitás, illetve a fotótechnikában elterjedt Rekesz.

 

            2.5.1.13 Méret-előválasztás

            A szkennelés befejezését rendesen a filmvég érzékelő adja. Ha azonban ez a méret-előválasztásban megadott értéken belül nem történik meg, a szkennelés befejeződik.

 

            2.5.1.14 Szken

            Mentés típusa és képfelbontás.

A teljes begyűjtött adathalmaz veszteség nélkül 16-bites TIFF formában menthető. A 8-bites TIFF és az egyre jobban tömörített JPEG fájlokban némi veszteség keletkezik. Alapérték JPEG-kiváló.

A képfelbontás adat a vezérlőpanelen felülírható.

 

 

 

2.5.2 Expozíció állítása

A beolvasás soronkénti idejének finomhangolása. ( A vezérlőpanel Fény XX paraméter is ezt az értéket állítja.)

 

2.5.3 Optikai élesség állítása

A berendezés egy videó sort jelenít meg, amely segíti az optikai elemek mechanikai behangolását.

 

2.5.4 Megvilágítás hangolása

A megvilágító LED-sor egyes fényforrásainak áramát számolja újra, a minél egyenletesebb fényeloszlás elérése érdekében.

 

2.5.5 Vezérlőprogram frissítése

A berendezésbe épített kontroller programjának frissítése, tesztprogramok betöltése, futtatása, a távdiagnosztika támogatása.

 

2.5.6 Kontroller újraindítása

A berendezésbe épített kontroller programjának újraindítása, tesztprogramok indítása, a távdiagnosztika támogatása.

 

2.5.7 Szerviz kapcsolat

Egyszerűsített kontroller indítás, a távdiagnosztika támogatása.